Sayýn Hemþehrimiz;
E-Hizmet platformuna üye olarak 7/24 interaktif hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz...
Sistem aþaðýda vermiþ olduðunuz bilgileri Mernis Tc Kimlik No üzerinden doðrulayarak kayýt yapacaktýr !


Üyelik Formu
T.C. Kimlik No : tc kimlik no
Þifre :
Adýnýz :
Soyadýnýz :
Veriliþ Tarihi :
Ýletiþim Bilgileri
E-Posta :
Telefon (Sabit) :
Telefon (GSM) :
Adres :
Þehir :